www.wit-gelekruis.nl Voorlichting

Voorlichting

Onderdeel van het Wit-Gele Kruis zijn de activiteiten van de Werkgroep Gezondheidsvoorlichting.(GV.)

Leden van de werkgroep zijn; Hans Kempe, Marianne Swinkels en Ine Vereijken. Zij kunnen bij hun werk ondersteuning krijgen van LEVLaarbeek. De Werkgroep GV. organiseert jaarlijks een aantal thema-dagdelen. Hiervoor werken ze samen met de Vrouwenorganisatie in Lieshout-Mariahout, de KBO’s uit Lieshout-Mariahout en de jeugdgroep Yammas uit Mariahout. De Werkgroep stelt hun een aantal thema’s voor waaruit de groepen een keuze maken. Daarna organiseert de Werkgroep in Lieshout en Mariahout een thema-avond over dit gekozen onderwerp, die – overigens meestal ook voor niet-leden van die vereniging – gratis toegankelijk is. In het recente verleden waren dat b.v. lezing dermatologie, geluid/gehoor bescherming, gezond eten/bewegen, rondom het levenseinde, slapen en slaapproblemen, bekken/buik/rugproblemen.

www.regelhulp.nl

Regelhulp.nl geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële steun. U kunt online voorzieningen aanvragen of contact leggen met de juiste organisatie.

www.levlaarbeek.nl

LEVgroep is een brede welzijnsorganisatie. Welzijn voorkomt zorg. Preventie loont en brengt geluk dichterbij.

LEVLaarbeek zich de opdracht om de leefbaarheid binnen de Gemeente Laarbeek te bevorderen en streeft ernaar alle inwoners van Laarbeek actief te laten deelnemen aan het realiseren van een leefbare samenleving. Haar kerntaken zijn advisering, begeleiding, activering, dienstverlening en signalering. Vierbinden, organisatie voor welzijn, is een brede welzijnsinstelling, actief op sociaal cultureel terrein in Laarbeek.