Uitleen

De uitleen is voorbehouden aan leden. Als inwoner van Laarbeek kunt u op elk moment lid worden.

De volgende hulpmiddelen hebben wij in ons programma:

toiletverhogers
bedheffers/papegaai
toiletstoelen
badplanken
po-ondersteek
warmtelampen
looprekken
diverse soorten krukken
rolstoelen
wandelstokken 
rollators
douchekrukken
diverse soorten zitkussens
dekenbogen

Uitleenvoorwaarden

Bij het uitlenen wordt er een leenovereenkomst opgesteld die getekend dient te worden. Daarmee verklaart u het in ontvangst genomen artikel in goede staat te hebben ontvangen. Het geleende moet onbeschadigd en gereinigd binnen de afgesproken termijn worden teruggebracht. Indien dit niet het geval is worden er kosten voor herstel/reparatie in rekening gebracht.

U bent zelf verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van het geleende artikel. Het Wit-Gele Kruis stelt zich niet aansprakelijk voor de door haar uitgeleende artikelen. Incorrect gebruik is voor uw rekening en risico. 

De uitleenperiode is maximaal 6 weken. Mocht u de geleende artikelen toch iets langer nodig hebben, dient hier altijd overleg over plaats te vinden en wordt bekeken of dit mogelijk is.