Nieuws

Jubileumfeest uitgesteld

Als gevolg van het coronavirus gaat het jubileumfeest op 25 april 2020 niet door. Te zijner tijd volgen nadere mededelingen.

Jubileumfeest

Op 10 april 1920 werd het Wit-Gele Kruis Lieshout officieel opgericht. Na het ontstaan van het ontginningsdorp Mariahout in de jaren dertig werd de huidige naam Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout aangenomen. Dit betekent dat op 10 april 2020 de mijlpaal wordt bereikt dat de vereniging 100 jaar bestaat. Voldoende reden voor een feest! Op zaterdag 25 april a.s. zal in de grote zaal van het Dorpshuis in Lieshout het eeuwfeest gestalte krijgen tussen 14.00 en 18.00 uur. Naast een aantal genodigden zijn alle leden van het Wit-Gele Kruis uitgenodigd om het jubileum mee te vieren in een feestelijke ambiance. De middag wordt gepresenteerd door Wim Daniëls. Hij zal de aanwezigen door een aansprekend programma loodsen.Hoogtepunt wordt ongetwijfeld de presentatie van het jubileumboek “100 jaar zorg dicht bij huis”, dat bij gelegenheid van het eeuwfeest van het Wit-Gele Kruis wordt uitgegeven. Daarnaast zal het bestuur de film welke is gemaakt bij het 50-jarig bestaan nog eens aan iedereen tonen. De film is inmiddels gedigitaliseerd en de omdat het een zogenaamde “stomme” film is, wordt deze met achtergrondmuziek en een “voice-over” opgevuld. Heemkundekring ’t Hof van Liessent heeft in de feestruime een minitentoonstelling ingericht van oude gebruiksvoorwerpen zoals die vroeger door het Wit-Gele Kruis werden gebruikt. Het feest wordt begeleid door achtergrondmuziek en aan het einde van de middag zullen Harmonie St. Caecilia en het Sint Servatiusgilde acte de presence geven. Het belooft een fantastische middag te worden en voor de leden geldt: geef u tijdig op om zeker te zijn van een plaats in de zaal.

Jubileumboek “100 jaar zorg dicht bij huis”

Reeds enkele jaren geleden gingen oud-bestuurslid Henk Verbakel, bestuurslid Ad de Beer en voorzitter Pieter de Baaij aan de slag om 100 jaren notulen van bestuurs- en jaarvergaderingen te herlezen op zoek naar relevante feiten en omstandigheden die de geschiedenis van het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout kenmerken. Henk heeft een flink aantal personen geïnterviewd die nauw bij het Wit-Gele Kruis betrokken waren of nog zijn. Hij ging op onderzoek uit in regionale en provinciale archieven om de feiten en aangetroffen verhalen in een juist perspectief te kunnen plaatsen. Dit alles resulteerde in een schat aan informatie als basis voor het uiteindelijke boek. 
Op verzoek van het bestuur is Paul van de Wiel in 2017 gestart met het ordenen van de grote hoeveelheid aan informatie en met het schrijven van het jubileumboek. Tot haar grote genoegen heeft het bestuur kunnen vaststellen, dat het jubileumboek een uniek document is geworden. 
Het boek telt ruim 150 pagina’s en is verlevendigd met talrijke afbeeldingen en foto’s, zowel in zwart-wit als kleur. De schrijver begint zijn verhaal met de geschiedenis van de zorg in het verre verleden, met speciale aandacht voor de situatie in het oude Lieshout. Daarna leidt hij de lezer vanaf de beginjaren van het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout langs de oorlogsjaren, de wederopbouw en daarna tot aan de wijze waarop onze kruisvereniging in de overlevingsmodus is gegaan, terwijl de meeste collega-verenigingen elders in Nederland voorgoed stopten.Huisartsen, de wijkzusters, de bodes, ze komen allemaal voorbij, met foto en hun verhaal. Natuurlijk is er in het boek ook veel aandacht voor de dorpsfeesten bij het 50-jarig bestaan in 1970 en de opening van de wijkgebouwen. Kortom het boek is een naslagwerk geworden over een belangrijk stuk geschiedenis van Lieshout en Mariahout. 

Bestellen Jubileumboek

Helaas is met de vertraging van het jubileum, ook de uitlevering van het jubileumboek vertraagd. Bij het bekend worden van de nieuwe datum zullen we ook melden wanneer het jubileumboek beschikbaar zal zijn.

Wilt u het jubileumboek “100 jaar zorg dicht bij huis” aanschaffen om dit unieke stuk geschiedenis van Lieshout en Mariahout in uw bezit te krijgen, dat kan eenvoudig.

Tot 1 maart kunnen:

• Leden het boek bestellen voor € 7,95
• Niet-leden het boek bestellen voor € 10,95

Bestellen kan door een bericht achter te laten op deze website.
Betaling achteraf of bij ontvangst van het boek.