www.wit-gelekruis.nl Nieuws Archief

Nieuws Archief

Jubileumfeest eindelijk in aantocht

Oorspronkelijk stond het jubileumfeest gepland voor 25 april 2020.

Zoals bekend gooide de COVID pandemie roet in het eten en moest het feest worden afgeblazen.

Maar………….. wat in het vat zit verzuurt niet!!

Op zaterdag 23 april 2022 is het eeuwfeest terug op de agenda.

Begin april 2020 werd de mijnpaal bereikt dat de vereniging 100 jaar bestond.

Dat lijkt ons voldoende reden voor een groot feest.

Zaterdag 23 april zal dit feest gestalte krijgen in de grote zaal van het Dorpshuis Lieshout van 14.00 tot 18.00 uur.

Naast een aantal genodigden worden alle leden van het Wit-Gele Kruis uitgenodigd om aan het feest deel te nemen. We kunnen ongeveer 250 personen huisvesten in de zaal en daarom geldt: Meld u tijdig aan.

De middag wordt gepresenteerd door Wim Daniëls. Hij zal de aanwezigen door een aansprekend programma loodsen.

Hoogtepunt is onder meer de presentatie van het jubileumboek “100 jaar zorg dicht bij huis”

Daarnaast wordt de film die is gemaakt bij gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de vereniging opnieuw vertoond. De oorspronkelijk “stomme” film is inmiddels gedigitaliseerd en opgevuld met muziek en een voice over.

Heemkundekring ’t Hof van Liessent heeft in de feestruimte een minitentoonstelling ingericht van oude gebruiksartikelen zoals die vroeger door het Wit-Gele Kruis werden gebruikt.

Harmonie Caecilia en het Sint Servatiusgilde zullen eveneens acte de présence geven.

Het beloofd een prachtig jubileumfeest te worden voor alle aanwezigen.Nogmaals: Meld u als lid tijdig aan met de ontvangen antwoordkaart

Wat als je slechthorend wordt

Naar schatting heeft in Nederland één op de tien mensen in meer of mindere mate last van een verminderd gehoorvermogen en is dus ook in meer of mindere mate slechthorend. In veel gevallen is het gehoorvermogen zo danig achteruitgegaan dat er problemen ontstaan bij het volgen van gesprekken.

Hoe vaak hoor je niet van (ook jongere) mensen dat ze een feest niet leuk vinden omdat ze dan de mensen helemaal niet kunnen verstaan, of zeggen mensen “het lijkt wel of ik slechter ga horen” of zie je dat mensen niet goed begrijpen wat er tegen hen gezegd wordt omdat ze niet goed kunnen horen.

De werkgroep Gezondheidsvoorlichting van het Wit-Gele Kruis heeft daarom op verzoek van KBO-Lieshout een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp.

Op woensdag 20 april zal Christine ter Huurne, klinisch fysicus audioloog van Libra Audiologie, om 19.30 uur een presentatie geven over slechthorendheid.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

–          de oorzaken van slechthorendheid

–          waar je op moet letten bij slechthorendheid

–          hulpmiddelen bij slechthorendheid

Om ook jongere (nog werkende) KBO-leden de kans te geven naar deze voorlichting te komen is gekozen voor een avond. Het vindt plaats in het Dorpshuis. Het is fijn als U bij de inloop doorgeeft dat u wil komen, maar ook zonder aanmelding bent u welkom.

Verslag Vitaliteitsdag in Lieshout

Donderdag 10 maart werd in Lieshout door en voor KBO Lieshout de Vitaliteitsdag georganiseerd. Deze “APK voor senioren” werd georganiseerd door de Werkgroep Gezondheidsvoorlichting van het Wit-Gele Kruis en de Werkgroep oudereneducatie van KBO Lieshout. Het kon gratis worden aangeboden door bijdragen van KBO Lieshout – Wit-Gele Kruis Lieshout Mariahout – LEV en Dorpsraad Lieshout.

Het idee was van KBO-Brabant en na de lockdown vanwege corona was dit weer de eerste vitaliteitsdag van een nieuwe reeks.

Er werd medewerking verleend door (vrijwillige) medewerkers van KBO Brabant, Vitaal Laarbeek, GGD Brabant Zuid-Oost, de (oud)huisarts, fysiotherapeuten, LEV-groep, Van Boxtel hoorwinkels, de Zorgboog en MBO-studenten. Zonder de vrijwillige inzet van al deze mensen is het niet mogelijk zo’n dag te organiseren, dus onze dank is groot.

Na ontvangst met een kopje koffie, waarbij het deelnemersboekje, de scorelijst en een pen werden uitgereikt gingen er per kwartier 2 mensen langs een aantal “stations”: bloeddrukmeting – metingen van BMI, knijpkracht en oog-hand coördinatie – lichte en zware lichamelijke oefeningen – wandeltest en sta-zit-statest – voeding en alcohol – oogmeting – orentest – eindgesprek/evaluatie onder het genot van een fruithapje.

In de goodiebag die daarna uitgereikt werd zaten allerlei folders over voor senioren interessante zaken/activiteiten met diverse aanbiedingen en kleine cadeautjes/hebbedingetjes.

De meeste deelnemers – variërend in de leeftijd van 62 tot 90, mannen en vrouwen –  gaven als reden voor deelname aan: dit is een mooi (en gratis) kans om te kijken hoe het ervoor staat met mijn gezondheid. 

En hoewel een aantal mensen zich, vanwege Corona, alsnog moest afmelden, was het een heel gezellige, mooi bezette dag met een goed programma (het hele traject duurde 1,5 uur), waar veel informatie opgedaan werd en die in een zeer ontspannen sfeer verliep. Aan het einde van het traject werden er door de deelnemers goede punten gegeven aan de organisatie en veel dikke duimen opgestoken. 

Jubileumboek “100 jaar zorg dicht bij huis”

Enkele jaren geleden gingen oud-bestuurslid Henk Verbakel en de bestuursleden Ad de Beer en Pieter de Baaij aan de slag om de notulen van 100 jaar vergaderen helemaal te herlezen. Henk interviewde een flink aantal personen die nauw bij het Wit-Gele Kruis betrokken waren of nog zijn. Bovendien werden allerlei archieven geraadpleegd op zoek naar relevante feiten en omstandigheden die de geschiedenis van de vereniging kenmerken en de aangetroffen verhalen in het juiste perspectief plaatsen.

Dit alles resulteerde in een schat aan informatie als basis voor het uiteindelijke boek.

Op verzoek van het bestuur is Paul van de Wiel in 2017 gestart met het ordenen van de grote hoeveelheid informatie en met het schrijven van het jubileumboek. We kunnen vaststellen dat het jubileumboek een uniek document is geworden.

Het boek telt ruim 150 pagina’s en is verlevendigd met talrijke afbeeldingen en foto’s, in zwart-wit en in kleur. De schrijver begint zijn verhaal met de geschiedenis van de zorg in het verre verleden, met speciale aandacht voor de situatie in het oude Lieshout. Daarna leidt hij ons vanaf de beginjaren van het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout langs de oorlogsjaren, de wederopbouw en daarna tot aan de wijze waarop onze kruisvereniging in de overlevingsmodus is gegaan, terwijl collega-verenigingen elders in Nederland voorgoed stopten.

Huisartsen, de wijkzusters, de bodes, ze komen allemaal voorbij, met foto en met hun verhaal.  Natuurlijk is er in het boek ook veel aandacht voor de dorpsfeesten bij het 50-jarig bestaan in 1970 en de opening van de wijkgebouwen. 

Kortom, het boek is een naslagwerk geworden over een belangrijk stuk geschiedenis van Lieshout en Mariahout.