Nieuws

Algemene Ledenvergadering 7 Juni

50 jarig bestaan : De video

Verslag Jubileumfeest

Afhalen en kopen Jubileumboek

Klik de link aan voor het nieuwsartikel

Wit-Gele Kruis

Het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout is een vereniging die op lokaal niveau algemene diensten verleent op het gebied van gezondheidszorg. De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers en natuurlijk ook door haar leden. Vanuit de historie staat het Wit-Gele Kruis bekend om wijkverpleging, het beheer van wijk-gebouwen en uitleen van hulpmiddelen. Dit laatste is vandaag de dag nog steeds een van onze diensten. Inmiddels bieden wij ook aanvullende dienstverlening aan zoals gezondheidsvoorlichting.

Ons Doel:

De doelstelling van het Wit-Gele Kruis is om gezondheidszorg, in de breedste zin van het woord, aan haar leden te bieden. Denk hierbij aan het creëren van voorzieningen, het organiseren van themabijeenkomsten, het financieel ondersteunen van organisaties voor lokale gezondheidszorg. Het Wit-Gele Kruis was o.a. initiatiefnemer voor de opzet en invoering van het AED-project Laarbeek. Dit alles wordt door werkgroepen georganiseerd en gecoördineerd.

Word lid:

Word lid en ervaar het gemak, de diensten en voorlichting die u zo dichtbij huis ontvangt. Het lidmaatschap staat open voor inwoners van de gemeente Laarbeek. Samen met alle leden en de vrijwilligers kunnen wij dan nog meer betekenen voor gezondheidszorg bij u om de hoek.

Voor maar € 5,50 per jaar bent u al lid van het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout! Om u aan te melden kunt u terecht bij het Zorg- en Adviescentrum, waarvoor wij u verwijzen naar onze contactgegevens op deze site.
Indien u lid wordt van de vereniging, brengen wij u eenmalig 3,50 administratiekosten in rekening.
 
Zorg- en adviescentrum 
gevestigd in het gezondheidscentrum 
Grotenhof 44 D
5737 CB Lieshout 
T 0499-423169 
Openingstijden: 

Elke werkdag van 
10.00 tot 11.00 uur 
Voor dringende zaken 
buiten de openingstijden 
kunt u bellen naar:
06-10176216